"C" - 3.3.1996

o: CH.Rheingau Aristides of Moldau  m: ICH.Arnika z Marzemu
 

* Cecille - ICH. Champ.CZ, KCHK

 

 

Rheingau Aristides of Moldau

 

Blythewood Bobby of Rheingau

Blythewood Ewok v.d.Stars

Poetry in Motion Blythewood

 

Blythewood Rhein Pri of Moldau

Sibehil's Dark Shadows

Ebony Wee Heather Dufferton

Arnika z Marzemu

 

Conny Věčný Rival

Rennie Olkar

Ivory z Podolských skal

 

Bára Myšilovka

Ir z Podolských skal

Bára od Bělohorské mohyly